Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dwie trzecie wody użytkowanej w przeciętnym domu wykorzystuje się w łazience.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
27.08.2014
Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane...

26.08.2014
W dniu 26 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Rady Ministrów zostały przyjęte MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry. Konieczność opracowania tych dokumentów wynika z ustaleń z Komisją Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę „Planu działania w zakresie planowania...

14.08.2014
      Zapraszamy do udziału w konferencji „Środowisko informacji" poświęconej udostępnianiu informacji o środowisku w sieci i jej praktycznemu wykorzystaniu. Zawartość publicznych baz danych z informacjami o środowisku ma ogromne znaczenie zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Wszystkie...

06.08.2014
W związku z wystąpieniem intensywnych opadów deszczu nad Małopolską podajemy aktualną sytuację na zbiornikach retencyjnych w tym regionie.   Wszystkie zbiorniki retencyjne administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu wczorajszym dysponowały rezerwami powodziowymi...

04.08.2014
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: „Woda - samo życie" organizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.   W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a termin...

31.07.2014
  31 lipca do Nysy na Opolszczyźnie po raz kolejny przyjechał Witold Sumisławski,  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, aby osobiście przyjrzeć się postępom realizacyjnym jednej z najważniejszych inwestycji hydrologicznych w Polsce – Modernizacji Zbiornika Nysa, wartego ponad 411...

31.07.2014
Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wypełniając zapisy dyrektyw unijnych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla...

31.07.2014
W związku z zakończeniem realizacji zadań pn.: „Opracowanie MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły" oraz „Opracowanie MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry", poniżej przedstawiamy ich wyniki. W chwili obecnej trwa proces legislacyjny zmierzający do zatwierdzenia MasterPlanów uchwałą Rady...