Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Obecnie na świecie zużywa się 54 % dostępnych zasobów wody słodkiej, z czego dwie trzecie w rolnictwie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
03.09.2015
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

28.07.2015
We wtorek 28 lipca Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Minister Środowiska Maciej Grabowski oraz Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski odwiedzili we Wrocławiu place budowy realizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu modernizacji Wrocławskiego...

28.07.2015
W poniedziałek 27 lipca w Nysie na Opolszczyźnie pojawił się Minister Środowiska Maciej Grabowski, który odwiedził miejsca realizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu modernizacji Zbiornika Nysa  - jednej z największych w Polsce inwestycji hydrotechnicznych. Minister...

09.07.2015
  Na podstawie art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki...

02.07.2015
Dbałość o stan Morza Bałtyckiego wynika nie tylko z troski o przyrodę i środowisko. Trzeba pamiętać o tym, że brak poprawy lub nawet pogorszenie stanu środowiska morskiego będzie oddziaływać negatywnie na inne sektory gospodarki - powiedział Jerzy Zwoździak, Zastępca Prezesa KZGW, otwierając...

30.06.2015
Prezes KZGW - Witold Sumisławski oraz dyrektor gliwickiego RZGW - Tomasz Cywiński gościli na jednej z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce, nową sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Minister Dorota Niedziela miała możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prac przy...

29.06.2015
W dniach 17-19 czerwca 2015 roku w Dreźnie (RFN) odbyło się XXIII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.   Spotkanie prowadzili: ze Strony polskiej - pan Mirosław Paszczyk, dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru w KZGW ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel   W...

11.06.2015
Podczas Krajowego Forum Wodnego Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski wręczył nagrody zasłużonym pracownikom gospodarki wodnej w Polsce.       „Laur Wodny", nagroda Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ustanowiona w 2008 r. jest uhonorowaniem zasług...

10.06.2015
Krajowe Forum Wodne 2015. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zaprosił ekspertów i praktyków zarządzania zasobami wodnymi do dyskusji na temat najważniejszego dla Polski zasobu naturalnego - wody. Podczas dwudniowej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie nie zabraknie dyskusji...

08.06.2015
W Master Planie umieszczono tylko aglomeracje posiadające obowiązujące rozporządzenie Wojewody lub uchwałę Sejmiku Województwa podjętą do 28.02.2015 r. Aglomeracje nieutworzone, zlikwidowane lub z uchwałami podjętymi w terminie późniejszym nie były brane pod uwagę nawet w przypadku przesłania...