Mapy ISOKGeoportal
DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
CZY WIESZ ŻE...

Z chronicznym brakiem wody (poniżej 1000m3 na osobę na rok) borykają się kraje afrykańskie oraz Belgia, Węgry i Mołdawia.

15.04.2014
Na terenie całego kraju obiekty hydrotechniczne są sprawne i działają zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Obecnie nie występuje zagrożenie powodziowe spowodowanie...

14.04.2014
W dniu 12 kwietnia Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział w debacie pt. „Dolna Wisła jako dobro wspólne", która odbyła się na Politechnice Gdańskiej podczas VII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.   Podczas debaty podnoszono postulaty dotyczące możliwości wykorzystania potencjału...

10.04.2014
Witold Sumisławski, Prezes KZGW wystąpił podczas Konwentu Marszałków Województw RP odbywającego się w Busko-Zdroju w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. Prezes KZGW zaprezentował rolę dokumentów strategicznych opracowywanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w kontekście zapisów Strategicznego...

10.04.2014
Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry.  Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 4 do 25...

09.04.2014
W dniu 9 kwietnia Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, które odbyło się w siedzibie Senatu.   Tematem posiedzenia było zaprezentowanie propozycji przedsięwzięcia zmierzającego do stworzenia Pętli Mazurskiej...

07.04.2014
W dniu 7 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z wojewodami.  Witold Sumisławski, prezes KZGW podczas narady zaprezentował główne założenia MasterPlanów.   MasterPlan jest dokumentem o strategicznym i nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych...

03.04.2014
W ramach prac zmierzających do opracowania kompleksowej strategii gospodarki wodnej w dniu 3 kwietnia odbyło się w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) spotkanie z udziałem przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.   W trakcie spotkania...

01.04.2014
W dniu 31 marca Prezes KZGW odbył spotkania z nowo powołanymi - Tomaszem Smolarzem, Wojewodą Dolnośląskim i Cezarym Przybylskim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Rozmowy dotyczyły kluczowych inwestycji realizowanych na Dolnym Śląsku. Dodatkowo w tym dniu odbyły się spotkania z prof...