Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Pobór wody w wielkich miastach jest szacowany w przedziale 300 – 600 l/osobę/dzień; podczas gdy w małych miastach pobór nie przekracza 150 l/osobę/dzień.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
09.10.2015
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

07.09.2015
Polsko-Białoruska współpraca w sprawie ochrony wód Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Witold Sumisławski gościł Wiceministra Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi, pana Igora Michajłowicza Kaczanowskiego. Spotkanie obu urzędników, które odbyło się w...

28.07.2015
We wtorek 28 lipca Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Minister Środowiska Maciej Grabowski oraz Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski odwiedzili we Wrocławiu place budowy realizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu modernizacji Wrocławskiego...

28.07.2015
W poniedziałek 27 lipca w Nysie na Opolszczyźnie pojawił się Minister Środowiska Maciej Grabowski, który odwiedził miejsca realizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu modernizacji Zbiornika Nysa  - jednej z największych w Polsce inwestycji hydrotechnicznych. Minister...

09.07.2015
  Na podstawie art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki...

02.07.2015
Dbałość o stan Morza Bałtyckiego wynika nie tylko z troski o przyrodę i środowisko. Trzeba pamiętać o tym, że brak poprawy lub nawet pogorszenie stanu środowiska morskiego będzie oddziaływać negatywnie na inne sektory gospodarki - powiedział Jerzy Zwoździak, Zastępca Prezesa KZGW, otwierając...

30.06.2015
Prezes KZGW - Witold Sumisławski oraz dyrektor gliwickiego RZGW - Tomasz Cywiński gościli na jednej z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce, nową sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Minister Dorota Niedziela miała możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prac przy...

29.06.2015
W dniach 17-19 czerwca 2015 roku w Dreźnie (RFN) odbyło się XXIII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych.   Spotkanie prowadzili: ze Strony polskiej - pan Mirosław Paszczyk, dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru w KZGW ze Strony niemieckiej - pani Heide Jekel   W...

11.06.2015
Podczas Krajowego Forum Wodnego Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski wręczył nagrody zasłużonym pracownikom gospodarki wodnej w Polsce.       „Laur Wodny", nagroda Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ustanowiona w 2008 r. jest uhonorowaniem zasług...

10.06.2015
Krajowe Forum Wodne 2015. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zaprosił ekspertów i praktyków zarządzania zasobami wodnymi do dyskusji na temat najważniejszego dla Polski zasobu naturalnego - wody. Podczas dwudniowej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie nie zabraknie dyskusji...