Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Według Population Reports Polska w 2025 r. znajdzie się w grupie 48 państw, w których występować będzie deficyt wodny.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
24.10.2014
Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane...

20.10.2014
Uprzejmie informujemy, że w ramach aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy istnieje możliwość zgłaszania inwestycji, które: - w zatwierdzonych przez Radę Ministrów MasterPlanach ocenione zostały jako wpływające na nieosiągnięcie celów środowiskowych, (lista nr...

14.10.2014
W dniu 13 października b.r. Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział w XVIII edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska i w sesji inauguracyjnej wygłosił referat pt. „Budowa stabilnego modelu gospodarki wodnej w Polsce". W tegorocznej edycji Kongresu Krajowy Zarząd Gospodarki...

02.10.2014
W dniu 1 października 2014 r. wziął udział w pierwszym dniu dwudniowej konferencji „Środowisko Informacji" zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz wygłosił referat pt. „Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej".   Prezes...

26.09.2014
W dniu 25 września 2014 r. odbyły się uroczyste obchody 20-lecia eksploatacji Zbiornika Wodnego Klimkówka, podczas których Jerzy Zwoździak, Zastępca Prezesa KZGW w imieniu Ministra Środowiska wręczył honorowe odznaki "Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" 5 pracownikom RZGW...

24.09.2014
W dniu 24 września b.r. Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział i poprowadził panel dyskusyjny pt. „Gospodarka wodna w Polsce - wczoraj , dziś i jutro" podczas odbywającego się w Katowicach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.   Wprowadzenie do tematu panelu...

18.09.2014
W dniu 17 września b.r. Witold Sumisławski, Prezes KZGW  podczas odbywającego się w Kołobrzegu I Międzynarodowego Forum Ekologicznego wziął udział i osobiście moderował panel pt. „Gospodarka Wodna w Polsce".   Forum to podzielone było na cztery bloki tematyczne - Ochronę Przyrody...

10.09.2014
Na zaproszenie Ministra Środowiska przyjechała do Polski delegacja indonezyjskiego resortu środowiska pod przewodnictwem pana Rasio Ridho Sani, wiceministra środowiska Republiki Indonezji. Polska rewizyta indonezyjskich władz to efekt polsko-indonezyjskiego Porozumienia o współpracy w zakresie...