Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
17.10.2014
Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane...

26.09.2014
W dniu 25 września 2014 r. odbyły się uroczyste obchody 20-lecia eksploatacji Zbiornika Wodnego Klimkówka, podczas których Jerzy Zwoździak, Zastępca Prezesa KZGW w imieniu Ministra Środowiska wręczył honorowe odznaki "Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" 5 pracownikom RZGW...

24.09.2014
W dniu 24 września b.r. Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział i poprowadził panel dyskusyjny pt. „Gospodarka wodna w Polsce - wczoraj , dziś i jutro" podczas odbywającego się w Katowicach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.   Wprowadzenie do tematu panelu...

18.09.2014
W dniu 17 września b.r. Witold Sumisławski, Prezes KZGW  podczas odbywającego się w Kołobrzegu I Międzynarodowego Forum Ekologicznego wziął udział i osobiście moderował panel pt. „Gospodarka Wodna w Polsce".   Forum to podzielone było na cztery bloki tematyczne - Ochronę Przyrody...

10.09.2014
Na zaproszenie Ministra Środowiska przyjechała do Polski delegacja indonezyjskiego resortu środowiska pod przewodnictwem pana Rasio Ridho Sani, wiceministra środowiska Republiki Indonezji. Polska rewizyta indonezyjskich władz to efekt polsko-indonezyjskiego Porozumienia o współpracy w zakresie...

09.09.2014
Dnia 8 września 2014 roku, przy Nabrzeżu Kapitańskim w Porcie Szczecin, odbyła się  uroczystość chrztu dwóch lodołamaczy: lodołamacza czołowego „STANISŁAW" oraz lodołamacza liniowego „ANDRZEJ".   Statki zostały wybudowane przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia" S.A. dla Regionalnego...

05.09.2014
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Region Warty okiem obiektywu" organizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.   Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych. Liczymy na inwencję twórczą w...

26.08.2014
W dniu 26 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Rady Ministrów zostały przyjęte MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry. Konieczność opracowania tych dokumentów wynika z ustaleń z Komisją Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę „Planu działania w zakresie planowania...