Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

W okresie 100 lat przeciętna cząsteczka wody 98 lat jest w oceanie, 20 miesięcy ma postać lodu, ok. 2 tygodnie przebywa w jeziorach i rzekach i mniej niż tydzień unosi się w atmosferze.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
29.06.2015
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

11.06.2015
Podczas Krajowego Forum Wodnego Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski wręczył nagrody zasłużonym pracownikom gospodarki wodnej w Polsce.       „Laur Wodny", nagroda Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ustanowiona w 2008 r. jest uhonorowaniem zasług...

10.06.2015
Krajowe Forum Wodne 2015. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zaprosił ekspertów i praktyków zarządzania zasobami wodnymi do dyskusji na temat najważniejszego dla Polski zasobu naturalnego - wody. Podczas dwudniowej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie nie zabraknie dyskusji...

08.06.2015
W Master Planie umieszczono tylko aglomeracje posiadające obowiązujące rozporządzenie Wojewody lub uchwałę Sejmiku Województwa podjętą do 28.02.2015 r. Aglomeracje nieutworzone, zlikwidowane lub z uchwałami podjętymi w terminie późniejszym nie były brane pod uwagę nawet w przypadku przesłania...

29.05.2015
W sobotę, 30 maja 2015 r., rusza na nowo żegluga na całej długości Kanału Elbląskiego. Dzień wcześniej, na terenie pochylni Buczyniec, nastąpi uroczyste oddanie Kanału do użytkowania po trwającej ponad dwa lata rewitalizacji. Uroczystość będzie połączona z otwarciem nowo wybudowanej...

15.05.2015
18 maja br. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej gościł przedstawicieli instytucji rządowych Republiki Turcji oraz Banku Światowego. Delegacji przewodniczył pan Sedat Kadıoğlu, Zastępca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Spraw Wodnych, a w jej składzie znaleźli się także reprezentanci...

12.05.2015
W dniu 12 maja b.r. w X Jubileuszowej Konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” uczestniczyli Jerzy Zwoździak, Zastępca Prezesa KZGW i Klara Ramm Szatkiewicz, Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w KZGW.   W konferencji wzięło udział ponad 150...

04.05.2015
Termin konsultacji: 30 marca 2015 r. - 20 kwietnia 2015 r. Opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich stanowi jeden z elementów strategii morskiej, której wdrożenie ma na celu ochronę środowiska wód morskich. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Ramowa-Dyrektywa-w-sprawie-Strategii-morskiej.html   Zgodnie...

27.04.2015
27 kwietnia 2015 r. Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wziął udział w polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się pod przewodnictwem Pani Premier Ewy Kopacz i Pani Kanclerz Angeli Merkel. Podczas spotkania Maciej H. Grabowski, Minister Środowiska...