Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

80% rzek chińskich jest tak zanieczyszczonych, że uniemożliwiają życie ryb.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
18.12.2014
Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane...

01.12.2014
W dniach 19-21 listopada 2014 r. w Lipowej koło Żywca odbyły się XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.   Spotkanie prowadzili: ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak...

25.11.2014
  Konferencją z udziałem Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz 150 interesariuszy z całej Polski rozpoczął się proces konsultacji społecznych aktualizowanych projektów planów gospodarowania wodami (aPGW). To jedne z najważniejszych dokumentów w gospodarce...

13.11.2014
13 listopada 2014 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja regionalna pn.: „Zamykanie cykli mineralnych na poziomie gospodarstw rolnych - Dobre praktyki służące redukcji nadmiaru składników nawozowych w Wielkopolsce", podczas której zostaną przedstawione właściwe dla tego regionu wyniki dotyczące...

12.11.2014
Minister Środowiska z dniem 12 listopada 2014 roku powołał panią Magdalenę Żmudę na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.    

30.10.2014
Witold Sumisławski, Prezes KZGW wziął udział w oficjalnym zakończeniu wartego ponad 102 mln zł projektu przeciwpowodziowego poprawiającego ochronę przeciwpowodziową Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej.   W wydarzeniu uczestniczył także Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie...

29.10.2014
W dniu 28 października 2014 r. podczas VI Kongresu Wodociągowców Polskich Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Medal ten został nadany przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP a wręczony przez Olgierda...

20.10.2014
Uprzejmie informujemy, że w ramach aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy istnieje możliwość zgłaszania inwestycji, które: - w zatwierdzonych przez Radę Ministrów MasterPlanach ocenione zostały jako wpływające na nieosiągnięcie celów środowiskowych, (lista nr...