Na rzece Pannie uruchomiono nowy jaz piętrzacy. Celem jego budowy była ochrona przed skutkami suszy oraz zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej regionu kujawsko-pomorskiego. Nowy jaz pozwoli na retencjonowanie wody w Jeziorze Mogileńskim i poprawi stan morfologiczny rzeki poprzez zastosowanie przepławki umożliwiającej migrację organizmów żywych.

Pierwsze dwa wyroki sądu administracyjnego w sprawie sprzeciwu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego od decyzji taryfowej są korzystne dla Wód Polskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił dwa sprzeciwy Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. od decyzji Prezesa Wód Polskich – organu drugiej instancji w procesie zatwierdzania przez Wody Polskie taryf – w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzje dotyczyły taryf za wodę i ścieki dla miasta Otwocka i gminy Karczew.

Ponad 500 uczestników, wystawców i gości, 6 paneli dyskusyjnych, kluczowe tematy dla żeglugi, rozwoju śródlądowych dróg wodnych, dwa dni owocnych obrad – tak w skrócie wyglądał I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu, którego partnerem merytorycznym było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W Opolu trwa I Kongres Żeglugi Śródlądowej. Zorganizowane przez Opolski Urząd Wojewódzki wydarzenie jest okazją do dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału dla gospodarczego rozwoju kraju. Wody Polskie są patronem Kongresu, a przedstawiciele Gospodarstwa uczestniczą w konferencjach w ramach tego wydarzenia.

– Uczestniczycie w historycznej chwili, gdyż waszym rejsem inaugurujemy I Kongres Żeglugi Śródlądowej – powiedział do dzieci, które zwyciężyły w konkursie plastycznym, Adrian Czubak, Wojewoda Opolski. Wydarzenie bez precedensu promujące gospodarkę, edukację i turystykę wodną odbywa się 19-20 września br. w Opolu.