Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się poniżej: 

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 23-04-2018 godz. 11:00

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna na Mazurach cykl szkoleń dla przedsiębiorców, samorządowców i działaczy lokalnych z zakresu działania Wód Polskich i opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Pierwsze spotkanie odbędzie się we współpracy z burmistrzem Giżycka - Wojciechem Iwaszkiewiczem 26 kwietna 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Ekomarina Giżycko ( ul. Dąbrowskiego 14).

Podpisanie umów między przedstawicielami PGW Wody Polskie a Power Construction Corporation of China Limited to pierwszy krok do budowy dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych w Krosnowicach i Szalejowie Górnym.

Prezes Wód Polskich zapowiedział, że w najbliższym czasie na Mazurach odbędą się otwarte szkolenia z zakresu działania Wód Polskich i opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Podczas konferencji prasowej w Giżycku (18 kwietnia) Przemysław Daca wskazał, że nowe stawki opłat nie powinny stanowić realnego obciążenia dla użytkowników wód. Podkreślił, że nie należy niepokoić miłośników wypoczynku nad wodą wzrostem opłat za pobyt na Mazurach. Zauważył, że potrzebne są szkolenia dotyczące nowej ustawy Prawo wodne.

Podajemy rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na który gminy przekazują wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.