Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otworzyło w sobotę (13.10.2018r.)  odremontowaną śluzę Swoboda na Kanale Augustowskim. Koszt prac to 5,1 mln zł.

Wody Polskie odmulą rzeszowski zalew w terminie, tzn. do 2023 r. Prace rozpoczną się jednak po uzyskaniu wszelkich potrzebnych pozwoleń - poinformował Prezes Wód Polskich podczas konferencji prasowej (12 października) na rzeszowskich bulwarach nad Wisłokiem. W spotkaniu uczestniczyła również Małgorzata Wajda - dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich w Rzeszowie oraz poseł Wojciech Buczak.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że budowa drugiego stopnia wodnego na Wiśle jest już pewna. Wczoraj (12 października) podczas wizyty w województwie kujawsko-pomorskim premier odwiedził miejsce planowanej inwestycji, Siarzewo w gminie Raciążek.

W siedzibie Wód Polskich w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Prezesa Przemysława Dacy z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych. Prezes podpisze regulamin pracy.  

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się poniżej: 

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 19-10-2018 godz. 11:00

Jedne z najwyższych w Polsce opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki  ponoszą mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz wójtowie gmin zaopatrywanych w wodę przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu apelują o obniżenie stawek.

Los Jeziora Jamno oraz głos społeczności lokalnej i samorządów w tej sprawie nie jest obojętny Wodom Polskim. W piątek 5 października w Mielnie odbyło się spotkanie, które było pierwszym etapem podsumowywania opinii, które docierały do nas w trakcie konsultacji społecznych. Zależało nam na zebraniu pomysłów mieszkańców Koszalina, Mielna i innych miejscowości, żeglarzy, ekologów, przedsiębiorców i samorządowców zainteresowanych przyszłością jeziora Jamno. 

Wody Polskie pierwszy raz wzięły udział w akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Udostępnione przez Gospodarstwo atrakcje zwiedziło prawie trzy tysiące osób.

4 października w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy z przedstawicielami działającego w Gospodarstwie Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Spotkanie dotyczyło rokowań w sprawie zgłoszonego przez związkowców z „Solidarności” sporu zbiorowego z pracodawcą.

Szanowni Państwo, Pracownicy PGW Wody Polskie,

3 października 2018 r. podczas spotkania z dyrektorami RZGW poinformowałem, że podjąłem decyzję o przyznaniu nagród rocznych dla wszystkich pracowników Gospodarstwa. Natomiast od początku 2019 r. planujemy znaczące podwyżki wynagrodzeń.