Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 7 listopada br. zorganizował konferencję pt. „Planowane działania inwestycyjne w Regionie Wodnym Warty”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do Augustowa na wspólne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W programie odsłonięcie pamiątkowego obelisku poświęconego inż. Antoniemu Zygmuntowi Downarowiczowi oraz śpiewanie pieśni patriotycznych.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się poniżej: 

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 10-12-2018 godz. 11:00

W spotkaniu pod kierunkiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza wzięli m.in. udział Przemysław Daca - Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Mariusz Gajda - Wiceprezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie SA.

Na spotkaniu roboczym poświęconym przygotowaniu służb i administracji do funkcjonowania województwa w sezonie zimowym 2018/19 dodatkowo omówiono problem interwencyjnego zabezpieczenia progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku.

6 listopada Wody Polskie zawarły w imieniu własnym i IMGW umowę z firmą GISPartner sp. z o.o. na dokończenie budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). System zostanie wdrożony do 15 lutego 2019 r. Umowę zrealizuje konsorcjum, w skład którego poza GISPartner (lider) wchodzi również Engave S.A i TPM Services Sp. z o.o.

W opublikowanym 2 listopada w gazecie „iOtwock” artykule pt. „Populistyczne zarzuty nie mają potwierdzenia w faktach” przedstawiono nieprawdziwe i wprowadzające czytelników w błąd informacje. W związku z tym zwróciłem się do Redaktor Naczelnej z żądaniem opublikowania niniejszego sprostowania.

Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie i Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski wizytowali dziś Stopień Wodny we Włocławku. Na zaporze od 25 października wykonywany jest jesienny przegląd techniczny przed przygotowaniem urządzeń wodnych do sezonu zimowego. Prezes i wojewoda spotkali się z zespołem ekspertów Wód Polskich. Określono założenia do oceny stanu urządzeń wodnych i zapoznano się z dokumentacją dotyczącą funkcjonowania stopnia.

O planach reaktywacji szlaku wodnego im. Batorego, łączącego Warszawę z Kanałem Augustowskim oraz z drugiej strony z Zalewem Wiślanym, mówił w Ostrołęce 29 października br. Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konferencja prasowa Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich, na temat taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Otwock odbyła się 26 października br. Prezes Wód Polskich poruszył kwestie wprowadzenia niezgodnie z przepisami przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. cen i stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które są wyższe dla gospodarstw domowych.

Huczwa powinna stanowić wizytówkę Hrubieszowa. Niestety bujna roślinność zarastająca rzekę nie tylko wygląda nieestetycznie, ale w znaczący sposób utrudnia organizację spływów kajakowych. W Hrubieszowie 25 października odbyła się konferencja prasowa na temat odrestaurowania rzeki na odcinku miejskim oraz kanału Ulgi.