Ogłoszenia o pracę

07.09.2017

termin składania dokumentów: 19.09.2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: planowania i programowania utrzymania majątku Skarbu Państwa w Wydziale Majątku Skarbu Państwa Departamentu Inwestycji i Nadzoru

25.07.2017

termin składania dokumentów upłynął 01 sierpnia 2017 r.

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

termin składania dokumentów upłynął 07 sierpnia 2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: planowania i programowania utrzymania majątku Skarbu Państwa Wydziale Majątku Skarbu Państwa Departamentu Inwestycji i Nadzoru

wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

termin składania dokumentów upłynął 26 lipca 2017 r.

w Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy, Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wyniki naboru:

wybrane osoby: Agnieszka Śliwa, Warszawa

24.07.2017 r.

termin składania dokumentów upłynął 12 lipca 2017 r.

Wyniki naboru:
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska