Ogłoszenia o pracę

25.07.2017

termin składania dokumentów upłynął 01 sierpnia 2017 r.

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Katarzyna Watoła 

do spraw: obsługi Sekretariatu Kierownictwa KZGW
w Wydziale Obsługi Administracyjno-Gospodarczej, Biura Administracyjno-Prawnego

termin składania dokumentów upłynął 07 sierpnia 2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: planowania i programowania utrzymania majątku Skarbu Państwa Wydziale Majątku Skarbu Państwa Departamentu Inwestycji i Nadzoru

termin składania dokumentów upłynął 26 lipca 2017 r.

w Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy, Departament Planowania i Zasobów Wodnych

24.07.2017 r.

Wyniki naboru:
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska


termin składania dokumentów upłynął 12 lipca 2017 r.

do spraw: obsługi Sekretariatu Kierownictwa KZGW
w Wydziale Obsługi Administracyjno-Gospodarczej, Biura Administracyjno-Prawnego