Zapytania ofertowe

na zakup, instalację i wdrożenie systemu finansowo-księgowego z uwzględnieniem migracji danych

Wybór oferty: Infokrak s.c.

na usługę doradztwa podatkowego w zakresie VAT, CIT i szkolenia z JPK

wybór oferty:

Mariusz Nowak

Doradca Podatkowy

na usługę odnowienia licencji oprogramowania

na zakup i dostarczenie pomocy naukowych do szkół podstawowych

znak sprawy: KZGW/DPiZW-edu/2/2017

na materiały promocyjne w ramach Sekretariatu ds. Morza Bałtyckiego

na zakup i dostarczenie pomocy naukowych do szkół podstawowych

na zaprojektowanie, produkcję i dostarczenie materiałów graficznych na temat Morza Bałtyckiego

Wybór oferty:

SFT SERWIS Sp. z o.o.