Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Jednouchwytowe baterie (łączne do ciepłej i zimnej wody) pozwalają na zaoszczędzenie do 25 proc. zużywanej wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Europejska Współpraca Terytorialna


W dniu 28 października 2016 roku Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, podpisała Umowę Partnerską w celu wdrożenia Projektu INTERREG EUROPA CENTRALNA - PROLINE CE.

 

W ciągu najbliższych trzech lat, eksperci uczestniczący w projekcie INTERREG PROLINE-CE (Skuteczne Praktyki Użytkowania Gruntów Integrujące Ochronę Zasobów Wodnych, Ochronę Przeciwpowodziową i Łagodzenie Skutków Powodzi), skupią się na przygotowaniu ponadnarodowych wytycznych odnośnie skutecznej ochrony zasobów wody pitnej. Zamysł ten powinien zostać osiągnięty poprzez zrównoważone i odpowiedzialne zagospodarowanie gruntów oraz zarządzanie środkami i narzędziami, które mają na celu łagodzenie skutków, a docelowo redukcję powodzi i suszy, w ramach wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Nowo opracowane środki zostaną wdrożone i przetestowane w wyznaczonych obszarach pilotażowych.

 

Załączniki:

PROLINE MEDIA release

KZGW PROLINE newsletter