Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej 2015-2019


Skład Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w latach 2015 - 2019:

 1. prof. zw. dr hab. Zygmunt Babiński
 2. mgr inż. Leszek Bagiński
 3. prof. dr hab. Kazimierz Banasik
 4. Andrzej Deres
 5. dr hab. inż. Julita Dunalska
 6. dr inż. Izabela Godyń
 7. prof. dr hab. inż. Marek Gromiec
 8. mgr inż. Dariusz Gronek
 9. dr Piotr Herbich
 10. mgr inż. Krzysztof Karoń
 11. mgr inż. Robert Kęsy
 12. dr inż. Ryszard Kosierb
 13. inż. Wacław L. Kowalski
 14. dr inż. Przemysław Łagodzki
 15. dr hab. inż. Maciej Mrowiec
 16. mgr Jerzy Musiał
 17. mgr Piotr Nieznański
 18. mgr inż. Bogusław Puchowski
 19. Roman Rogalski
 20. dr Tadeusz Rzepecki
 21. dr hab. inż. Iwona Skoczko
 22. dr Lesław Skrzypczyk
 23. mgr Maria Staniszewska
 24. dr hab. inż. Michał Szydłowski
 25. mgr Gabriela Tomik
 26. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz
 27. prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski
 28. dr inż. Jan Wróblewski
 29. dr Renata Zacharczuk
 30. prof. dr hab. Jan Żelazo

Skład Prezydium Krajowej Rady Gospodarki Wodnej

Przewodniczący:

mgr inż. Leszek BAGIŃSKI

tel. (22) 37 20 263

tel. (22) 37 20 261

e-mail: krgw@kzgw.gov.pl

 

Zastępca Przewodniczącego:

dr hab. inż. Tomasz WALCZYKIEWICZ

 

Sekretarz:

dr Renata ZACHARCZUK