Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Między 1972 r. a 1996 r. powodzie dotknęły średnio 65 mln ludzi na świecie – to więcej niż jakakolwiek inna klęska.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Praktyki w KZGW


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej realizując rządowy program praktyk studenckich, zaprasza uczelnie i studentów do zapoznania się z ofertami praktyk studenckich, które publikowane są w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz na stronie internetowej KZGW.

 

Praktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem i posiadająca ważną legitymację studencką. Praktykant kierowany przez uczelnię na praktykę jest obowiązany posiadać także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres praktyki, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie. Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia.

 

Studentów na praktyki kierują uczelnie, przekazując do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej skierowanie do odbycia praktyki studenckiej.

 

Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką zawartego pomiędzy uczelnią, a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.

 

Szczegółowe informacje o oferowanych praktykach w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej można uzyskać  pod nr telefonu 22 37 20 271 oraz pod adresem praktyki.kzgw@kzgw.gov.pl .

Materiały informacyjne dotyczące organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie www.dsc.kprm.gov.pl

 

Aktualne oferty praktyk w KZGW:


Praktykant w Departamencie Inwestycji i Nadzoru (KPRM-ZPS/453843)

Praktykant w Biurze Administracyjno-Prawnym (KPRM-ZPS/451212)

Praktykant w Wydziale Prawnym i Orzecznictwa Biura Administracyjno-Prawnego (KPRM-ZPS/453722)