Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Obecnie na świecie zużywa się 54 % dostępnych zasobów wody słodkiej, z czego dwie trzecie w rolnictwie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Raport o stanie realizacji Programu ENERGA WISŁA dot. zabezpieczenia stopnia wodnego Włocławek


 

Nawiązując do postanowień Listu intencyjnego o współpracy, podpisanego 20 sierpnia 2009 roku pomiędzy ENERGA SA a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, a w szczególności realizując pkt 4 wymienionego dokumentu, poniżej zamieszczone są raporty opracowane przez firmę ENERGA, dotyczące stanu realizacji prac związanych z budową stopnia wodnego na rzece Wiśle poniżej Włocławka.

 

 

 

Wszystkie raporty:


Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: III kwartał 2016 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: II kwartał 2016 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: I kwartał 2016 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: IV kwartał 2015 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: III kwartał 2015 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: II kwartał 2015 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: IV kwartał 2014 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: III kwartał 2014 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: II kwartał 2014 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: I kwartał 2014 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: IV kwartał 2013 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: III kwartał 2013 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: I kwartał 2013 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: IV kwartał 2012 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: III kwartał 2012 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: II kwartał 2012 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: I kwartał 2012 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: IV kwartał 2011 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: III kwartał 2011 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: II kwartał 2011 r.

Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła. Okres sprawozdawczy: VII 2009 r. - V 2011 r.