Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

20 % gatunków ryb słodkowodnych jest na granicy wyginięcia z powodu skażonej wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski


 

Ramowa Dyrektywa Wodna wyznacza nowe standardy w dziedzinie gospodarowania wodami na obszarze Unii Europejskiej. Strategicznym celem wdrożenia RDW jest nie tylko zapewnienie obywatelom Krajów Członkowskich dostępu do zasobów wodnych o określonym poziomie jakości, ale także zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy stanu wód. Podstawą kształtowania świadomości ekologicznej i prośrodowiskowych postaw społecznych jest udostępnienie mieszkańcom UE szczegółowej i rzetelnej informacji o środowisku.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społeczeństwa w zakresie dostępu do informacji Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej postanowił udostępnić Rastrową Mapę Podziału Hydrograficznego Polski opracowaną przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Mapa przedstawia pełną hydrografię Polski w podziale na 1083 arkusze w skali 1:50 000, w układzie współrzędnych PUWG-92.

 

Mapa jest udostępniona w postaci rastrowych obrazów, w formacie graficznym JPG, łącznie z legendą i hydronimami. Dodatkowo do każdego arkusza dołączony jest plik JGW, który umożliwia prawidłowe umiejscowienie arkusza w przestrzeni przy pomocy odpowiedniego oprogramowania GIS.

W celu uruchomienia mapy proszę kliknąć na miniaturę mapy poniżej.

 

Uruchom mapę - FLASH - 1,0 MB


Mapa została opracowana na podstawie aktualnej (październik 2007) Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski wykonanej przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych IMGW na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Poniżej znajdują się warunku korzystania z rastrowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski, z którymi należy się zapoznać przed uruchomieniem mapy.

 

Warunki korzystania z Rastrowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dołożył wszelkich starań aby mapa działała poprawnie. Jednakże w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem mapy np. błędnie przypisanych plików ZIP do arkuszy mapy prosimy o kontakt po adresem webmaster@kzgw.gov.pl