Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dla XXI wieku woda może być tym, czym dla wieku XX była ropa naftowa. (Fortune).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Skargi i wnioski


Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków przyjmują w KZGW:

  1. Prezes KZGW, w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Prezesa KZGW.
  2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych lub ich zastępcy w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania po uzgodnieniu z sekretariatem komórki organizacyjnej.
  3. Biuro Administracyjno-Prawne codziennie, w godzinach urzędowania, niezależnie od terminów przyjęć pozostałych komórek organizacyjnych po uzgodnieniu z sekretariatem biura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.