Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Z chronicznym brakiem wody (poniżej 1000m3 na osobę na rok) borykają się kraje afrykańskie oraz Belgia, Węgry i Mołdawia.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


27.04.2015
Podpisano polsko-niemiecką Umowę o Odrze granicznej

27 kwietnia 2015 r. Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wziął udział w polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się pod przewodnictwem Pani Premier Ewy Kopacz i Pani Kanclerz Angeli Merkel. Podczas spotkania Maciej H. Grabowski, Minister Środowiska oraz Alexander Dobrindt, Federalny Minister Transportu i Infrastruktury Cyfrowej podpisali w obecności szefowych rządów Umowę między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-niemieckiego (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).

 

 

foto 1

 

Umowa ta reguluje sprawy dotyczące m.in. likwidowania priorytetowych miejsc limitujących głębokości tranzytowe przy obu brzegach Odry granicznej, poprawy regulacji rzeki według uzgodnionej koncepcji regulacji rzeki w celu osiągnięcia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania toru wodnego na jeziorze Dąbie w celu odprowadzania kry lodowej z granicznego odcinka Odry oraz stworzenia warunków dla żeglugi statków morsko-rzecznych pomiędzy portem w Schwedt a Morzem Bałtyckim.

 

 

Niskie głębokości wody utrudniają pracę lodołamaczy. Obok wysokich i katastrofalnie niskich stanów wody utrudnieniem w odpływie wód są zjawiska lodowe, które mogą powodować znaczne zniszczenia linii umocnień brzegowych, deformacje brzegów i dna rzeki, a także powodzie. Z uwagi na wymogi pracy lodołamaczy wymagana minimalna głębokość na Odrze granicznej powinna wynosić 1,80 m ze średnim rocznym prawdopodobieństwem przekroczenia na poziomie co najmniej 80% powyżej i 90% poniżej ujścia Warty. Zakresem modernizacji objęty zostanie graniczny odcinek Odry. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace remontowo-modernizacyjne w miejscach najbardziej limitujących głębokości wody dla pracy lodołamaczy, tzw. priorytetowe miejsca limitujące.

 

Oprócz priorytetowej kwestii ochrony ludności i mienia, realizacja umowy umożliwi aktywizację terenów nadodrzańskich poprzez rozwój transportu śródlądowego, działalności turystycznej i rekreacyjnej na obszarach położonych wzdłuż Odry.

 

 

Więcej informacji o tym wydarzeniu można przeczytać pod adresami:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/polsko-niemieckie-konsultacje-miedzyrzadowe-1.html

https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24457_polsko_niemieckie_konsultacje_miedzyrzadowe_m_in_w_obszarze_ochrony_srodowiska_naturalnego.html

 

 

foto 2

 

 

foto 3

 

 

foto 4

 

 

foto 5