Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Pobór wody w wielkich miastach jest szacowany w przedziale 300 – 600 l/osobę/dzień; podczas gdy w małych miastach pobór nie przekracza 150 l/osobę/dzień.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


25.03.2013
Świętowaliśmy razem Światowy Dzień Wody 2013

Tegoroczne święto obchodzone było pod hasłem „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody” i przypadało na dzień 22 marca.

 

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) w tym roku był partnerem i patronem kilku wydarzeń organizowanych z tej okazji w kilku miastach Polski.

Mieszkańcy Warszawy mogli wziąć udziału w pikniku rodzinnym organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., który odbył się w sobotę 23 marca o godz. 10:00 na Płycie Desantu przy ul. Solec 1.
Na uczestników pikniku oprócz pięknej choć bardzo mroźnej pogody, czekało mnóstwo atrakcji na stoiskach i scenie – występy Pięknych Sióstr Czarodziejek, szalonych chemików, zespołu Veni Band, malowania na wodzie, budowy z klocków oczyszczalni, Pana Kropelki. Gwiazdą wieczoru był zespół Raz, dwa, trzy …
Stoisko KZGW od otwarcia pikniku cieszyło się niesłabnącą popularnością ze względu na przeprowadzane atrakcyjne konkursy i quizy na temat ogólnej wiedzy o wodzie, Zalewu Zegrzyńskiego oraz dwóch realizowanych projektów ISOK oraz Ekorob.


Spot radiowy Światowego Dnia Wody

 

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska.

 

Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013

Światowy Dzień Wody 2013

Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013
Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013 Światowy Dzień Wody 2013

 Mieszkańców Wrocławia obchodzili Dolnośląskie Dni Wody, którym w tym roku przewodniczył Uniwersytet Wrocławski a uczestniczyły obok KZGW i RZGW Wrocław inne dolnośląskie instytucje. Wydarzenie organizowane było w piątek 22 marca, a ze szczegółami można zapoznać się pod adresem http://www.dzienwody.ing.uni.wroc.pl/Wydarzenia.htm

 

 
W Poznaniu, KZGW objęło patronat nad II Konferencją Młodych Naukowców Uniwersytetu Adama Mickiewicza z okazji Światowego Dnia Wody organizowanymi w dniach 21-22 marca b.r.
O wszystkich atrakcjach tego wydarzenia możecie Państwo przeczytać pod adresem http://hydrokonferencja.amu.edu.pl/

 

 

*******
Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie ONZ. Każdego roku obchody odbywają się pod wybranym hasłem a ideą tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję.
Celem obchodów jest ciągłe informowanie społeczeństw, że woda jest niezbędną do życia każdej jednostki na ziemi. W grudniu 2003 r. Zgromadzenie ONZ ustanowiło lata 2005-2015 Międzynarodową Dekadą dla Akcji „Woda dla Życia”.

Celem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody jest:
•    podniesienie świadomości na temat potrzeby podejmowania działań dążących do wzmożenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie wody;
•    podniesienie świadomości dot. wyzwań stojących przed zarządzaniem wodą w zakresie planowania, dostępu do wody, usług;
•    promowanie przykładów skutecznej współpracy w dziedzinie wody;
•    poprawa jakości edukacji w kwestii wody;
•    omówienie pilnych spraw związanych z wodami transgranicznymi;
•    identyfikacja problemów dotyczących finansowania współpracy międzynarodowej;
•    podkreślenie znaczenia wody dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju;
•  podkreślenie znaczenia ustaleń dotyczących wody, przedstawionych na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Konferencja Rio+20).


Informacje na temat tegorocznego Światowego Dnia Wody znajdują się pod adresem http://www.unesco.pl/nauka/rok-wody-2013/
Dodatkowo materiały o wydarzeniach mu towarzyszących na świecie znajdziecie Państwo na stronach: www.unwater.org oraz http://www.worldwaterday.org/