Mapy ISOKGeoportal
DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...
CZY WIESZ ŻE...

Według danych Banku Światowego 80 krajówa. na świecie cierpi na tak poważny niedobór  wody, że stanowi on zagrożenie dla zdrowia i gospodarki.

Wiadomości


15.09.2011
Woda w rolnictwie

W dniu 14 września 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Opłaty za wodę w rolnictwie: na drodze do sprawiedliwej i efektywnej polityki w Europie?" i poświęcona była przeglądowi sytuacji w Europie w zakresie opłat za wodę i strategii rozdziału wody w rolnictwie.

 

W konferencji udział wzięli Leszek Karwowski - Prezes KZGW, Bernard Błaszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. Marek Gromiec - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania.

 

Podczas spotkania przedstawione zostały przejściowe wyniki analizy pn. „Znaczenie opłat za wodę i rozdziału wody w rolnictwie dla zapewnienia zrównoważonego korzystania z wód w Europie” zamówionej przez Wydział Ochrony Wód Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Analiza ta będzie dla państw członkowskich i władz zarządzających zlewniami wodnymi źródłem zaleceń dla polityk z zakresu ustalania opłat za wodę i rozdziału wody w rolnictwie.

 

Konferencja została zorganizowana w ramach prac prowadzonych przez Grupę Ekspercką „Ramowa Dyrektywa Wodna i Rolnictwo".

 

Więcej informacji znajduje się na: http://www.ecologic-events.eu/water_pricing_conference_2011/pl/about

 

Woda w rolnictwie Woda w rolnictwie