Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

80% rzek chińskich jest tak zanieczyszczonych, że uniemożliwiają życie ryb.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


15.09.2011
Woda w rolnictwie

W dniu 14 września 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Opłaty za wodę w rolnictwie: na drodze do sprawiedliwej i efektywnej polityki w Europie?" i poświęcona była przeglądowi sytuacji w Europie w zakresie opłat za wodę i strategii rozdziału wody w rolnictwie.

 

W konferencji udział wzięli Leszek Karwowski - Prezes KZGW, Bernard Błaszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. Marek Gromiec - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania.

 

Podczas spotkania przedstawione zostały przejściowe wyniki analizy pn. „Znaczenie opłat za wodę i rozdziału wody w rolnictwie dla zapewnienia zrównoważonego korzystania z wód w Europie” zamówionej przez Wydział Ochrony Wód Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Analiza ta będzie dla państw członkowskich i władz zarządzających zlewniami wodnymi źródłem zaleceń dla polityk z zakresu ustalania opłat za wodę i rozdziału wody w rolnictwie.

 

Konferencja została zorganizowana w ramach prac prowadzonych przez Grupę Ekspercką „Ramowa Dyrektywa Wodna i Rolnictwo".

 

Więcej informacji znajduje się na: http://www.ecologic-events.eu/water_pricing_conference_2011/pl/about

 

Woda w rolnictwie Woda w rolnictwie