Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Największym użytkownikiem wody jest obecnie Azja – w 2000 r. zużyła 57% poborów światowych wody. Głównym użytkownikiem wody w Azji jest rolnictwo.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


06.08.2008
Zapora we Włocławku, c.d.

Bez procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz konsultacji społecznych, nie można wskazać optymalnego wariantu umocnienia zapory we Włocławku.

 

Podczas spotkania z dziennikarzami 4 sierpnia 2008 r. prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska i prof. Andrzej Sadurski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawili stan prac dotyczących stopnia wodnego Włocławek oraz poinformowali o zamierzeniach rządu.

 

Minister Środowiska poinformował, że 20 czerwca br. odebrano od firmy Hydroprojekt Sp z o.o. dokumentację przygotowawczą dla pięciu wariantów możliwych rozwiązań.

 

Analiza techniczno - ekonomiczna najbardziej przemawia za trzema wariantami: próg piętrzący poniżej stopnia wodnego Włocławek, lokalizacja nowego stopnia wodnego w Nieszawie, lokalizacja nowego stopnia wodnego w Ciechocinku. Wybór nie jest prosty. Zapory pozwoliłyby na generowanie odnawialnych źródeł energii, jednakże, na pomoc Unii Europejskiej możemy liczyć jedynie przy realizacji budowy progu piętrzącego – Unia nie uczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć z elementem ekonomicznym.

 

– Obecnie wiemy, jaki jest koszt poszczególnych rozwiązań – powiedział prof. Nowicki – teraz przyszedł czas na wielowariantową analizę oceny oddziaływania na środowisko. Powinna ona – łącznie z danymi technicznymi i ekonomicznymi – pozwolić na wybór jednego z nich.

 

Prof. Andrzej Sadurski, Prezes KZGW, wskazał, że z uwagi na wieloletnią eksploatację, w warunkach różniących się od zamierzonych, doszło do erozji dolnego stanowiska stopnia. Nieustannie prowadzi się szereg robót remontowych i modernizacyjnych. Jednakże zarówno poprzestanie na remontach zapory i progu jak i rozebranie zapory są niekorzystne.

 

Prezes KZGW, podobnie jak Ministra Środowiska, stwierdził, że bez procedury szczegółowych ocen oddziaływania na środowisko czterech najprawdopodobniejszych wariantów oraz konsultacji społecznych z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk, nie można wskazać optymalnego wariantu.


Pliki do pobrania: