Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

20 % gatunków ryb słodkowodnych jest na granicy wyginięcia z powodu skażonej wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Zasada użytkowania serwisu


Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej


Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) są publikowane dla celów informacyjnych.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie z podaniem KZGW jako źródła informacji.

KZGW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych informacji czy danych,
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

Na stronach internetowych KZGW znajdują się linki do innych stron i serwisów internetowych. KZGW nie odpowiada za strategie ochrony danych lub treść tych stron WWW.