Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

50 litrów wody dziennie zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. W 1990 r. ponad 1 miliard ludzi miało do dyspozycji mniej niż 50 l dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Zasady udzielania zamówień publicznych


Zarządzenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie udzielania zamówień publicznych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.