Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Brak dostępu do czystej wody pitnej powoduje codziennie śmierć 4 tysięcy dzieci.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Zasady udzielania zamówień publicznych


Zarządzenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie udzielania zamówień publicznych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.