Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku 2016”. Komisja konkursowa w kategorii: „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne” wyróżniła inwestycję „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”, która została zrealizowana w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Wyróżnienie w imieniu RZGW we Wrocławiu odebrał Jacek Drabiński podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek (24 sierpnia) wieczorem.

Od 14 sierpnia trwa akcja udrażniania koryta rzeki Brdy. Wczoraj (21 sierpnia) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza odwiedziła działający w Rytlu sztab kryzysowy oraz miejsca prowadzonych działań.

Ochrona przeciwpowodziowa i ochrona przed zanieczyszczeniami – to niektóre z tematów XVII Posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Od 5 do 7 czerwca w Lipowej niedaleko Żywca ze swoimi słowackimi partnerami obradowali przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ze strony polskiej spotkanie prowadziła pani Iwona Koza, która pełni obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Stronę słowacką reprezentował natomiast pan Vladimir Novák.

Podczas rozmów zreferowano zagadnienia dotyczące polsko-słowackich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na przyszły rok. Szczegółowe informacje na temat ustaleń dotyczących polsko-słowackiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole, dostępnym w zakładce „Współpraca międzynarodowa”.

Informujemy, że pod adresem http://stopsuszy.pl/ została uruchomiona strona internetowa poświęcona projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”. Na powyższej stronie będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu, a także informacje ze świata nauki oraz komunikaty jednostek administracji rządowej dotyczące szeroko pojętej gospodarki wodnej, przeciwdziałania skutkom suszy czy zmianom klimatu.

Lokalizacja

Zbiornik Wodny Świnna Poręba jest zlokalizowany w 26,6 km biegu rzeki Skawy w województwie małopolskim w powiatach wadowickim i suskim, na terenach trzech gmin: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zapora znajduje się w miejscowości Świnna Poręba, ok. 6 kilometrów na południe od Wadowic. Zbiornik rozciąga się od Świnnej Poręby do Zembrzyc, tzn. na około 11 km.