Print

Przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, służb zarządzających bezpieczeństwem mieszkańców oraz instytucji i specjalistów z zakresu zarządzania wodami spotkali się na konferencji podsumowującej stan przygotowań projektu ISOK.

Konsorcjum projektu ISOK, kierowane przez KZGW zorganizowało konferencję zatytułowana „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami", w ramach której odbyła się również debata „ILE WIEMY O POWODZIACH - wiedza dla bezpieczeństwa". Konferencja, która odbyła się 3 grudnia 2015 r., podsumowała aktualny stan prac nad projektem ISOK.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, a także instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK oraz wykorzystujących Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele nauki czołowych polskich uczelni i instytutów naukowych, mediów oraz instytucji finansujących projekt.

Spotkanie otworzyła Pani Iwona Koza, pełniąca obowiązki prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie odpowiedniego przygotowania społeczeństwa, samorządów i służb do postępowania w trakcie zagrożeń - szczególnie powodziowych. Jak zaznaczyła prezes Iwona Koza, system ISOK jest rozwiązaniem, które udostępni wszystkim Polakom aktualną wiedzę na temat zagrożenia powodziowego i innych zagrożeń meteorologicznych. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli nie tylko rozsądnie planować inwestycje na terenach zagrożonych powodzią, ale również będziemy lepiej przygotowani do prowadzenia akcji ratunkowych w trakcie powodzi.

Goście konferencji mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem realizacji projektu ISOK. Klara Ramm Szatkiewicz, kierująca projektem ISOK w KZGW, przedstawiła poziom zaawansowania prac nad całym projektem.

Bardzo ważnym elementem konferencji była debata - "ILE WIEMY O POWODZIACH?, w której wzięli udział: Tomasz Zubilewicz - prezenter pogodowy TVN, Profesor Andrzej Tiukało - Kierownik Centrum Badawczego IMGW-PIB, Klara Ramm Szatkiewicz - Kierownik Projektu ISOK z KZGW, Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędu wojewódzkiego w Warszawie oraz Konrad Płochocki - Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W trakcie burzliwej debaty poruszono między innymi takie zagadnienia jak przydatność systemu informatycznego ISOK dla Polaków, jakość produktów, sposoby postępowania z Mapami Zagrożenia Powodziowego, zapotrzebowanie centrów zarządzania kryzysowego na wiedzę dostępną w ISOK.

Jedną z ważniejszych konkluzji debaty, była teza, że woda jest nieprzewidywalna i nie mamy szans na pełną ochronę przed powodzią, a najlepszym sposobem na uniknięcie strat jest takie planowanie rozwoju kraju, aby pozostawić rzekom miejsce na złagodzenie fali powodziowej.

Więcej na www.isok.gov.pl

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 10

foto 9