Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie prowadzi szereg prac utrzymaniowych na całym obszarze swojego działania. Wykonawca robót na Kanale Strumień – na terenie Zarządu Zlewni w Sandomierzu - rozpoczął prace na własną odpowiedzialność, nie dysponując wymaganymi zgodami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W minioną niedzielę Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku wraz z Klubem Płetwonurków "Płetwal" w Giżycku zorganizowali sprzątanie Kanału Łuczańskiego. Na odcinku od jeziora Niegocin do mostu obrotowego wyciągnięto ponad dwa metry sześcienne śmieci. 

Do końca tego roku pracownicy Wód Polskich, przede wszystkim Nadzorów Wodnych, dostaną nowe narzędzia pracy - samochody Tuscon marki Hyundai. 22 listopada podczas narady zarządu i dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych Wód Polskich, Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich, podpisał umowę z przedstawicielami Hyundai Motor Poland na dostarczenie floty dla Gospodarstwa. Samochody umożliwią sprawne wykonywanie zadań z zakresu ochrony przed powodzią i suszą, kontroli gospodarowania wodami, przeglądów stanu urządzeń wodnych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zainicjowało konsultacje społeczne, by wysłuchać głosu mieszkańców okolicznych terenów, samorządowców, ekologów, przedsiębiorców oraz innych użytkowników Jamna. W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się posiedzenie zespołu roboczego zajmującego się przygotowaniem koncepcji przebudowy Kanału Jamneńskiego. 

Prace remontowe na progu stabilizującym dolne stanowisko Stopnia Wodnego Włocławek rozpoczęły się 13 listopada i potrwają do połowy grudnia. Są to prace interwencyjne, polegają na zabezpieczeniu uszkodzonego progu stabilizującego przed sezonem zimowym. Remont jest rekomendowany przez kujawsko-pomorski wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.