Polsko-czeski Zespół Ekspertów ds. oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego Turów na terytorium czeskie obradował 30 września 2016 roku w Bogatyni. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich i czeskich urzędów i instytucji związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną, geologią, jak i pracownicy Oddziału KWB Turów. Ze strony polskiej spotkaniu przewodniczył pan Mirosław Paszczyk, dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

Na naradzie tej omówiono postęp we wzajemnym przekazywaniu danych geologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznych i środowiskowych od czasu poprzedniej narady a także uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wzajemna ocena jakościowa przekazanych danych, ewentualne ich uzupełnienie i zakończony zostanie proces wzajemnej wymiany. Dane te są niezbędne obu stronom do przeprowadzenia analizy możliwości potencjalnego oddziaływania KWB Turów na wody podziemne na terytorium czeskim.

Kolejna narada Zespołu Ekspertów, połączona z wizją terenową odkrywki, zaplanowana jest jeszcze w bieżącym roku.