Drukuj

Zgodnie z wymogami art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokonali weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

W celu zapewnienia jednolitego w skali kraju podejścia metodologicznego przyjęto sposób wyznaczania wód wrażliwych oraz OSN uwzględniający wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, a także wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska, analizy presji rolniczej oraz postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13. W wyroku tym Trybunał uznał za zasadne zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski w zakresie niewystarczającego wyznaczenia wód wrażliwych i OSN z powodu nieuwzględnienia zasady przezorności oraz eutrofizacji Morza Bałtyckiego jako odbiornika wód z terytorium kraju. Załączona mapa poglądowa przedstawia zwiększony zasięg OSN wyznaczonych w Polsce w ramach nowego, czwartego cyklu realizacji Dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych.

OSN nie posiadają jeszcze przypisanych do nich programów działań. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jednakowego dla wszystkich obszarów Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Rozporządzenia ustanawiające nowe wody wrażliwe i OSN zostały wydane przez Dyrektorów RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Z chwilą wejścia w życie aktualnie wydanych rozporządzeń przestały obowiązywać OSN wyznaczone w 2012 roku oraz w latach 2015-2016 przez Dyrektorów RZGW w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie Warszawie i we Wrocławiu. Wyjątek stanowią OSN z 2012 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wyznaczone przez RZGW w Gdańsku1) i RZGW w Poznaniu2). Zachowują one moc do czasu zakończenia obowiązywania ustanowionych na nich w 2013 roku Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych RZGW w: Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu, gdzie zamieszczane są informacje związane z realizacją Dyrektywy Azotanowej w administrowanych regionach wodnych.

1) Rozporządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1683)

2) Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1664)

 

Tabela 1. Wykaz opublikowanych rozporządzeń dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej określających wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone.

RZGW

Rozporządzenie

Miejsce publikacji

Data wejścia w życie

Zasięg OSN

Gdańsk

z dnia 1.03.2017 r.
w sprawie określenia wód powierzchniowych
i podziemnych  wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
w regionie wodnym Dolnej Wisły

Dz. Urz. Woj.

Kujawsko-Pomorskiego
z 2017 r. poz. 1005

 

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/1005/akt.pdf

 

14 dni od publikacji

/

22.03.2017 r.

region wodny Dolnej Wisły1)

Dz. Urz. Woj.

Mazowieckiego
z 2017 r. poz. 2188

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/2188/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2017 r. poz. 902

 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/902/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego

 z 2017 r. poz. 1101

 

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2017/1101/akt.pdf

 

Gliwice

Nr 2/2017
z dnia 7.02.2017 r.
w sprawie określenia wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 2017 r. poz. 798

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/798/akt.pdf

 

23.02.2017 r.

W zlewniach rzek:

1)                  Kłodnicy od Toszeckiego Potoku do ujścia

2)                  Toszeckiego Potoku

3)                  Kłodnicy  od  ujścia  Bytomki  do  ujścia  Toszeckiego  Potoku

4)                  Psiny oraz Odry od Psiny do Rudy

5)                  Psiny oraz Odry od Olzy do Łęgonia

6)                  Bierawki oraz Kłodnicy do Bytomki
i Jasienicy

7)                  Gostyni

8)                  Bytomki
i Dramy

w granicach obrębów geodezyjnych wskazanych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia

Nr 3/2017
z dnia 7.02.2017 r.
w sprawie określenia wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2017 r. poz. 432

 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2017/432/akt.pdf

 

23.02.2017 r.

w zlewni rzeki Psiny
w granicach obrębów geodezyjnych wskazanych
w załączniku
nr 2 do rozporządzenia

Poznań

z dnia 28.02.2017 r.
w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z 2017 r. poz. 938

 

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/938/akt.pdf

 

14 dni od publikacji

/

24.03.2017 r.

Region wodny Warty2)

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2017 r. poz. 471

 

http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/471/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2017 r. poz. 1077

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1077/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2017 r. poz. 609

 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2017/609/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2017 r. poz. 904

 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/904/akt.pdf

 

 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 2017 r. poz. 1284

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1284/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2017 r. poz. 1638

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/1638/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2017 r. poz. 918

 

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/918/akt.pdf

 

Szczecin

z dnia 1.02.2017 r.
w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2017 r. poz. 270

 

http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/270/akt.pdf

 

1.03.2017 r.

Region wodny Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2017 r. poz. 526

 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/526/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 608

 

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/608/akt.pdf

 

Warszawa

 

z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie określenia wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami

azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł

rolniczych do tych wód należy ograniczyć
w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny
i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft

 

Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z 2017 r. poz. 1463

 

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/1463/akt.pdf

 

 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

Regiony wodne: Środkowej Wisły, Łyny
i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft

 

Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z 2017 r. poz. 1322

 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/1322/akt.pdf

 

 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2017 r. poz. 1668

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1668/akt.pdf

 

 

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2017 r. poz. 2190

 

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/2190/akt.pdf

 

 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2017 r. poz. 3191

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/3191/akt.pdf

 

 

Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
z 2017 r. poz. 1260

 

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2017/1260/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z 2017 r. poz. 1267

 

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/1267/akt.pdf

 

 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 2017 r. poz. 1976

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1976/akt.pdf

 

 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2017 r. poz. 1197

 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=37847

 

 

Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z 2017 r. poz. 1432

 

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2017/1432/akt.pdf

 

 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2017 r. poz. 2950

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/2950/akt.pdf

 

 

Wrocław

Nr 1/2017
z dnia 1.02.2017 r.
w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z 2017 r. poz. 559

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2017/559/akt.pdf

 

1.03.2017 r.

Region wodny Środkowej Odry

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2017 r. poz. 271

 

http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/271/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2017 r. poz. 375

 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2017/375/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 2017 r. poz. 670

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/670/akt.pdf

 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2017 r. poz. 1153

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/1153/akt.pdf

 

 

 

 

 

Mapa poglądowa