3 marca br. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej gościł przedstawicieli chińskiej prowincji Henan. Delegacji przewodniczył pan Wu Jianxin, Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych Prowincji Henan, a w jej składzie znaleźli się także reprezentanci instytucji zajmujących się m.in. hydrologią oraz ochroną gleb, a także przedstawiciele zarządu Kanału Ludowego Zwycięstwa oraz Zbiornika Baisha. Ze strony polskiej spotkaniu przewodniczyła pani Iwona Koza, p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Pan Wu pokrótce przedstawił charakterystykę prowincji Henan. Jest ona położona we wschodniej części kraju, od północy ogranicza ją Wyżyna Lessowa, od południa i zachodu pasma górskie. Przez jej północną część płynie druga co do długości chińska rzeka – Huang He (Rzeka Żółta), której bieg został w znacznym stopniu uregulowany i przegrodzony licznymi zaporami. Panujący w prowincji klimat subtropikalny powoduje, że pomimo zbliżonej do Polski rocznej sumy opadów, ich rozkład jest bardzo zróżnicowany w skali roku, co powoduje problemy ze zjawiskiem suszy zimą, oraz powodziami w lecie.

Następnie delegacja chińska z zainteresowaniem wysłuchała prezentacji przedstawicieli Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotyczących polskiego systemu zarządzania gospodarką wodną, ochrony przed powodzią i suszą w Polsce a także Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.