Drukuj

Eksperci Polski i Czech spotkali się podczas pierwszego posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2017 rok.

Pierwszym obradom komisji polsko-czeskiej, które odbyły się dniach 21-23 września 2016 roku w Dusznikach-Zdroju przewodniczył Mirosław Paszczyk, dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru KZGW. W Posiedzeniu ze strony polskiej wzięli udział ponadto przedstawiciele KZGW, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Gliwicach, IMGW-PIB we Wrocławiu, WIOŚ we Katowicach oraz PIG-PIB.

Posiedzenie było kontynuacją Rokowań Pełnomocników ds. gospodarki wodnej na wodach granicznych, które odbywały się w latach 1995-2015. Nowa forma polsko-czeskiej współpracy związana jest z wejściem w życie Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, która zastąpiła poprzednio obowiązującą umowę z 1958 r.