Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu, związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służącego sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Konsultacjom społecznym podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021), który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji.

Poniżej można pobrać dokumenty w wersji elektronicznej.

Harmonogram i program prac...

Opis Harmonogramu i programu prac…

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu pod adresem:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Panowania Gospodarowania Wodami

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Piętro VI, pok. 604

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów można wnosić od 10 stycznia do 15 lipca 15 września 2017 r.

  • drogą elektroniczna na podany poniżej adres e-mail
  • drogą pocztową, na adres KZGW z dopiskiem „konsultacje społeczne"
  • osobiście w siedzibie KZGW.

Dane teleadresowe:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Departament Planowania i Zasobów Wodnych,

Wydział Planowania Gospodarowania Wodami,

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Krajowego Zarządu w Warszawie.