Drukuj

W dniach 8 - 9 listopada 2016 roku w m. Goniądz (Rzeczpospolita Polska) odbyło się V. Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Iwona Koza – p.o. Prezesa KZGW

ze Strony litewskiej – pani Aldona Margerienë – Zastępca Dyrektora Agencji Ochrony Środowiska

W posiedzeniu Komisji ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele KZGW, RZGW w Warszawie, RZGW w Warszawie - Zarząd Zlewni w Giżycku oraz WIOŚ w Białymstoku – Delegatura w Suwałkach.

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2017 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole, dostępnym w zakładce „Współpraca międzynarodowa".