Drukuj

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wystąpił do niedawnego wykonawcy systemu Informatycznego ISOK - firmy Qumak z wezwaniem do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w związku z niezrealizowaniem piątego etapu prac nad systemem informatycznym ISOK.

- Po ostatnich, prasowych zapowiedziach firmy Qumak o zakończeniu prac nad systemem ISOK, wystąpiliśmy do pełnomocnika firmy Qumak z wezwaniem do przedstawienia do odbioru systemu wraz ze wszystkimi produktami, które przewidziane były w V etapie realizacji umowy. Jesteśmy żywo zainteresowani przygotowaniem systemu i było to kolejne z zaproszeń potwierdzające naszą gotowość do współpracy. Niestety nasza prośba pozostała bez odpowiedzi - powiedział Marek Janiec, zastępca dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW. - Zachowanie firmy może wskazywać, że pomimo zapowiedzi, nie jest gotowa do zakończenia projektu i dlatego byliśmy zmuszeni do wystąpienia o zapłatę kary z tytułu niezrealizowania projektu - dodaje dyrektor Janiec.

KZGW wystąpił o zapłatę 15,2 mln zł kary z tytułu niewykonania prac przewidzianych w umowie na realizację piątego, ostatniego etapu systemu ISOK.