Redakcja miesięcznika Gospodarka Wodna przy współpracy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zorganizowała konferencję poświęconą dotychczasowym dokonaniom i najbliższym wyzwaniom stawianym przed gospodarką wodną w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli eksperci zajmujący się problematyką gospodarowania wodami z całej Polski.

Podczas konferencji podsumowano ostatnie 25 lat w gospodarce wodnej, omówiono przykłady podejmowanych działań i bolączki branży. Część konferencji poświęcono zadaniom i wyzwaniom, które przed branżą postawi nowa ustawa Prawo wodne. W trakcie dyskusji analizowano zarówno najważniejsze wyzwania, jak i omówiono potencjalne wątpliwości części specjalistów.

Po zakończeniu części merytorycznej konferencji Pan Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pani Iwona Koza pełniąca obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uhonorowali najbardziej zasłużonych pracowników KZGW i RZGW medalami nadawanymi przez Prezydenta RP oraz odznaczeniami Ministra Środowiska.

„Złoty Medal za Długoletnią Służbę" nadany przez Prezydenta RP odebrali:

 • Pani Teresa Dorowska-Świątek (KZGW);
 • Pan Waldemar Stanisław Kowalczyk (RZGW Szczecin);
 • Pani Lucyna Maria Osuch-Chacińska (KZGW);
 • Pan Eugeniusz Stachera (RZGW Szczecin).

[foto] 

Honorową odznakę Ministra Środowiska „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymali:

 • Pan Andrzej Cieśla (RZGW Kraków);
 • Pani Anna Cieśla (RZGW Gdańsk);
 • Pan Krzysztof Czarniecki (RZGW Warszawa);
 • Pan Jacek Drabiński (RZGW Wrocław);
 • Pani Agnieszka Dynia (RZGW Szczecin);
 • Pani Barbara Jezierska (RZGW Gdańsk);
 • Pan Ryszard Kanar (RZGW Warszawa)
 • Pan Grzegorz Kostecki (RZGW Warszawa);
 • Pani Marta Kot (RZGW Kraków);
 • Pan Mirosław Lisowski (RZGW Warszawa);
 • Pani Alicja Michałowska (RZGW Szczecin);
 • Pan Bronisław Moj (RZGW Poznań);
 • Pani Helena Morawska-Ciesielska (RZGW Warszawa);
 • Pani Jadwiga Moruń (RZGW Warszawa);
 • Pani Małgorzata Moś (RZGW Warszawa);
 • Pan Tomasz Mułyk (RZGW Warszawa);
 • Pani Danuta Piskorz (RZGW Kraków);
 • Pan Józef Różyński (RZGW Gdańsk);
 • Pani Justyna Rozenbajgier (RZGW Gdańsk);
 • Pan Marek Skowroński (RZGW Gdańsk);
 • Pan Tadeusz Stelmach (RZGW Warszawa);
 • Pan Grzegorz Szewczyk (RZGW Poznań);
 • Pan Eugeniusz Sztabiński (RZGW Warszawa);
 • Pani Krystyna Szymańska (RZGW Warszawa);
 • Pani Krystyna Tylutki (RZGW Warszawa);
 • Pan Bogusław Wiącek (RZGW Warszawa);
 • Pan Marek Wilczopolski (RZGW Gdańsk)

[foto]

Podczas uroczystości Prezes KZGW uhonorowała zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarki wodnej Pana Mariusza Gajdy wyróżnieniem Laur Wodny.

[foto]

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej przyznali Robertowi Kęsemu, Zastępcy Prezesa KZGW statuetkę Kropla Wody.

[foto]