Drukuj

Redakcja miesięcznika Gospodarka Wodna przy współpracy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zorganizowała konferencję poświęconą dotychczasowym dokonaniom i najbliższym wyzwaniom stawianym przed gospodarką wodną w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli eksperci zajmujący się problematyką gospodarowania wodami z całej Polski.

Podczas konferencji podsumowano ostatnie 25 lat w gospodarce wodnej, omówiono przykłady podejmowanych działań i bolączki branży. Część konferencji poświęcono zadaniom i wyzwaniom, które przed branżą postawi nowa ustawa Prawo wodne. W trakcie dyskusji analizowano zarówno najważniejsze wyzwania, jak i omówiono potencjalne wątpliwości części specjalistów.

Po zakończeniu części merytorycznej konferencji Pan Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pani Iwona Koza pełniąca obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uhonorowali najbardziej zasłużonych pracowników KZGW i RZGW medalami nadawanymi przez Prezydenta RP oraz odznaczeniami Ministra Środowiska.

„Złoty Medal za Długoletnią Służbę" nadany przez Prezydenta RP odebrali:

[foto] 

Honorową odznakę Ministra Środowiska „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymali:

[foto]

Podczas uroczystości Prezes KZGW uhonorowała zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarki wodnej Pana Mariusza Gajdy wyróżnieniem Laur Wodny.

[foto]

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej przyznali Robertowi Kęsemu, Zastępcy Prezesa KZGW statuetkę Kropla Wody.

[foto]