Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jest to kolejny krok w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy. Konsultacje potrwają od 12 sierpnia 2016 r. do 12 lutego 2017 r.

Prace nad planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy są kolejnym krokiem w przygotowaniu listy niezbędnych działań i zaleceń, które mają ograniczyć ryzyko niedoborów wody w suchych miesiącach. Jednocześnie bliskie zakończenia są prace nad przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w poszczególnych regionach wodnych, które prowadzone są przez regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Zalecenia opracowane przez KZGW oraz RZGW skierowane będą do administracji rządowej i samorządowej, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, rolników i przemysłu oraz wszystkich obywateli. Ich celem będzie minimalizowanie wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Więcej informacji w załączonych dokumentach:

zawiadomienie

Harmonogram

Program