Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 4 do 25 kwietnia 2014 r.

Wszystkie informacje, w tym dokumenty, informacje na temat sposobu zgłaszania uwag, dotyczące procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry oraz konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej projektu: www.masterplany.kzgw.gov.pl

Konsultacjom podlegają następujące dokumenty:

  1. Projekt MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły.
  2. Projekt MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry.
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły.
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczonych na stronie internetowej projektu oraz do udziału w konsultacjach.