Informujemy, że pod adresem http://stopsuszy.pl/ została uruchomiona strona internetowa poświęcona projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”. Na powyższej stronie będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu, a także informacje ze świata nauki oraz komunikaty jednostek administracji rządowej dotyczące szeroko pojętej gospodarki wodnej, przeciwdziałania skutkom suszy czy zmianom klimatu.

Celem projektu jest sporządzenie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce. Rolą Planów jest zaproponowanie działań łagodzących i zapobiegawczych w celu ograniczenia negatywnego wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Projekt finansowany jest ze środków UE – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.