Drukuj

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku 2016”. Komisja konkursowa w kategorii: „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne” wyróżniła inwestycję „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”, która została zrealizowana w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Wyróżnienie w imieniu RZGW we Wrocławiu odebrał Jacek Drabiński podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek (24 sierpnia) wieczorem.

„Dzięki realizacji tego Projektu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa powodziowego Wrocławia. Udrożniliśmy koryto i kanał Odry w granicach miasta, zmodernizowaliśmy bulwary Odry Śródmiejskiej oraz przystosowaliśmy urządzenia i obiekty hydrotechniczne do przepuszczania wód powodziowych” – podkreślił Jacek Drabiński, kierownik jednostki RZGW we Wrocławiu, która odpowiadała za realizacje tego przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że inwestycję zrealizowano z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniem występujących na tym obszarze zasobów przyrody i stanu środowiska. Realizacja skomplikowanego i rozległego projektu, który dotyczył stale eksploatowanego systemu miejskiego oraz wodnego, wymagała dużego doświadczenia i wiedzy hydrotechnicznej, odpowiedniego skoordynowania prac w ramach inwestycji oraz wykorzystania wysoko wyspecjalizowanego sprzętu i personelu.

W realizację projektu zaangażowano szereg instytucji na szczeblu lokalnym i centralnym. Finansowanie inwestycji zapewnione było z budżetu państwa, Funduszu Spójności, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Inwestycję zrealizowano w trybie procedur i standardów Banku Światowego.

Mieszkańcy Wrocławia oraz turyści mogą już korzystać ze zmodernizowanego największego w Polsce i jednego z największych w Europie systemu dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych.

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku” jest organizowany od 21 lat. Jego ideą jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

 

Rzecznik prasowy KZGW

Daniel Kociołek

 

„Modernizacja Roku 2016”

„Modernizacja Roku 2016”

„Modernizacja Roku 2016”

„Modernizacja Roku 2016”

„Modernizacja Roku 2016”

„Modernizacja Roku 2016”

„Modernizacja Roku 2016”

„Modernizacja Roku 2016”

fot. J.Drabiński/RZGW Wrocław