Drukuj

Trwa akcja usuwania skutków nawałnicy z nocy z 11 na 12 sierpnia, podczas której szczególnie ucierpiały województwa pomorskie i kujawsko pomorskie. Nadal udrażnianie jest koryto Brdy. Prace trwają również na Noteci.

10 pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspiera strażaków i wojsko w usuwaniu powalonych przez nawałnicę drzew z koryta Brdy. Drzewa uniemożliwiają swobodny przepływ wody, ale sytuacja jest opanowana i nie ma zagrożenia powodziowego. Dziesięcioosobowa ekipa z RZGW w Gdańsku korzysta z pięciu łodzi z silnikami doczepnymi i sześciu pił spalinowych.

Skutkom nawałnicy przeciwdziałają również pracownicy RZGW w Poznaniu. Ich działania umożliwiły otwarcie żeglugi na połączeniu wodnym Warta-Kanał Bydgoski od km 99 Noteci górnej, tzn. od miejscowości Barcin do km 146,6 Kanału Górnonoteckiego. Zamknięta pozostaje jednak żegluga na drodze wodnej Wisła - Odra na odcinku Nakło Wschód (km 38,9 Noteci dolnej) do śluzy Józefinki (km 37,2 Kanału Bydgoskiego). Z uwagi na sytuację hydrologiczną zamknięty jest też odcinek Nakło Zachód (km 42,7) do Ujścia (km 105,8).

Nawałnica z 11-12 sierpnia wyrządziła szkody m.in. w Kanale Ślesińskim, w którym uszkodzone zostało ogrodzenie pompowni Pątnów i kanału zrzutowego.

 

Rzecznik prasowy KZGW

Daniel Kociołek