Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w dniu 20 lipca 2016 r. otrzymał drogą elektroniczną pytanie dziennikarskie z załączonym pismem firmy Qumak „Qumak składa wniosek o upadłość firmy wybranej przez KZGW „z wolnej ręki" do realizacji strategicznego dla Polski projektu ISOK wartego 300 mln zł".

Odnosząc się do zawartych w piśmie treści informujemy, że:

- nie jest prawdą, że firma Qumak przygotowała system gotowy do implementacji w środowisku produkcyjnym Zamawiającego, ponieważ nie udzieliła odpowiedzi na wezwania Zamawiającego do jego zaprezentowania. Jednocześnie firma Qumak próbowała doprowadzić do podpisania kolejnego aneksu umowy, a próbę taką podjęła dopiero prawie rok po upłynięciu terminu zakończenia projektu, który w umowie określony był na dzień 30 czerwca 2015 r. W aneksie tym chciała doprowadzić do zmiany istotnych warunków zamówienia, sugerując Zamawiającemu rezygnację z części funkcji systemu, do wprowadzenia których zobowiązała się podpisując umowę.

- nie jest prawdą, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej udzielił zlecenia w trybie „z wolnej ręki" firmie GIS Partner, natomiast na obecnym etapie postępowania trwają negocjacje w celu określenia warunków dokończenia projektu i realizacji V etapu.

Postępowanie KZGW jest prowadzone zgodnie z procedurami określonymi w ustawie PZP. Zaproszona do negocjacji firma, przed podpisaniem umowy, zobowiązana będzie do udokumentowania możliwości technicznych i finansowych do zrealizowana zamówienia.

Podzielając opinię firmy Qumak, że jest to „jeden z najważniejszych projektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego..." należy wyrazić głębokie zdziwienie i rozczarowanie, że firma Qumak nie zrealizowała projektu w terminie określonym umową na dzień 30 czerwca 2015 r.