Drukuj

W dniach 30 maja - 2 czerwca 2016 roku w m. Oščadnica (Republika Słowacka) odbyło się XVI posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Iwona Koza - p.o. Prezesa KZGW

ze Strony słowackiej - pan Vladimir Novák - p.o. Dyrektora Generalnego Sekcji Wód, Ministerstwo Środowiska RS.

W posiedzeniu Komisji ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele KZGW, RZGW w Krakowie, IMGW-PIB w Krakowie oraz WIOŚ w Krakowie.

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-słowackich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2017 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-słowackiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole, dostępnym w zakładce „Współpraca międzynarodowa".