Chroń morze – weź udział w konsultacjach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt został opublikowany 8 marca 2016 r. na stronie www.kpowm.gov.pl. Zapraszamy do zapoznania się z nim i zgłaszania uwag za pomocą elektronicznej ankiety zamieszczonej na stronie. Wersje papierowe dokumentu są również dostępne w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i w siedzibach Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie. Adresy instytucji znajdą Państwo na stronie www.kpowm.gov.pl.

Konsultacje KPOWM prowadzone są od 8 do 29 marca 2016 r.

Obowiązek opracowania przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Krajowego programu ochrony wód morskich wynika z art. 61s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), natomiast poddanie dokumentu procedurze konsultacji społecznych zgodnie z art. 61 s pkt. 5 ustawy.

Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu „Krajowego programu ochrony wód morskich” jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.