Drukuj

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej rozpoczęła pracę w nowym składzie. Podczas pierwszego spotkania, 12 stycznia 2016 r., członkowie Rady wybrali ze swojego grona Prezydium oraz omówili najważniejsze zagadnienia i kierunki, w których powinna zmierzać gospodarka wodna w Polsce.

Do prezydium Rady wybrano mgr inż. Leszka Bagińskiego - przewodniczący, dr hab. inż. Tomasza Walczykiewicza - zastępca przewodniczącego oraz dr Renatę Zacharczuk - sekretarz.

Do udziału w spotkaniu Rady zaproszono Mariusza Gajdę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Iwonę Kozę, która pełni obowiązki prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W swoim wystąpieniu minister Gajda nakreślił główne, planowane kierunki działania w obszarze zarządzania wodami oraz podkreślił potrzebę i wagę gospodarki wodnej we wspieraniu rozwoju kraju. W trakcie debaty minister zapoznał się z uwagami i potrzebami zgłaszanymi przez przedstawicieli Rady.

Członków Rady Gospodarki Wodnej powołuje Minister Środowiska na mocy art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), a sama Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa KZGW. Do udziału w nowej kadencji rady zaproszono przedstawicieli środowisk naukowych i badawczych, uczelni, organizacji samorządowych, społecznych, gospodarczych i ekologicznych oraz praktyków z dziedziny zarządzania Gospodarką Wodną. Powołania do Rady wręczył zaproszonym podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda.

Pełen skład Krajowej Rady Gospodarki Wodnej IV kadencji (2015-2019) dostępny na stronie:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/?option=com_content&view=article&id=288 

foto 1

foto 2

foto 3