W sobotę 10 października 2015 roku oficjalnie oddano do użytku zaporę czołową zbiornika na Skawie w Świnnej Porębie. W uroczystości udział wzięła Dorota Niedziela - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Małgorzata Skucha - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Witold Sumisławski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski. Gospodarzem spotkania była Małgorzata Owsiany – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

- Dzisiaj odbieramy ostatni element budowli hydrotechnicznej – zaporę czołową. Dzięki temu zbiornik jest w pełni gotowy. Ale inwestycja nie jest zakończona. Pozostały, z punktu widzenia całego projektu, drobne, lecz dla społeczności lokalnej, niezwykle ważne prace. Budowa dróg i ustabilizowanie osuwisk – powiedziała Dorota Niedziela.

Zbiornik Świnna Poręba jest niezwykle ważnym obiektem przeciwpowodziowym. Dzięki zatrzymaniu wód spływających do rzeki Skawy i dalej do Wisły w 2010 roku o kilkanaście centymetrów, według szacunków hydrologów, udało się obniżyć falę kulminacyjną na Wiśle w Krakowie. To zapobiegło zalaniu miasta.

Prace badawcze i przygotowanie inwestycji w Świnnej Porębie rozpoczęły się w latach 60. XX wieku.