Drukuj

Decyzją 49. posiedzenia Przewodniczących Delegacji HELCOM (przedstawicieli Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego), które odbyło się w dniach 10-11 grudnia br. w Helsinkach, 6 polskich oczyszczalni ścieków komunalnych wykreślonych zostało z Listy Hot-spotów.

Komisja ochrony środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Komisja Helsińska, HELCOM), której Polska jest członkiem, od kilkudziesięciu już lat koordynuje działania państw nadbałtyckich mające na celu ochronę i przywrócenie dobrego stanu środowiska morskiego. Praktycznym narzędziem wdrażania Konwencji helsińskiej był Program Bałtycki, w ramach którego m.in. zidentyfikowano punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń, tzw. hot-spoty, wykazujące szczególnie silny wpływ na środowisko Morza Bałtyckiego. Na obszarze całego zlewiska Bałtyku zidentyfikowano pierwotnie 132 takie lokalizacje, z czego 37 na terytorium Polski, jednak faktycznie było ich nawet więcej, ponieważ niektóre z hot-spotów obejmowały kilka położonych w bliskim sąsiedztwie podmiotów (tzw. pod-hot-spotów). Przeprowadzenie działań inwestycyjnych lub przekształcenia gospodarcze (np. likwidacja zakładu), skutkujące ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko umożliwiły wykreślenie ponad 50% polskich hot-spotów, wciąż jednak Polska jest niechlubnym liderem listy wśród państw nadbałtyckich.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, któremu kilka miesięcy temu Minister Środowiska powierzył zadanie koordynacji spraw dotyczących HELCOM, rozpoczął weryfikację pozostałych polskich hot-spotów. Zgromadzone w jej toku informacje pozwoliły w 6 przypadkach już wszcząć procedurę ich wykreślenia z listy.

Ostatnią decyzją Przewodniczących Delegacji HELCOM z listy hot-spotów wykreślono:

Informacje o Komisji Helsińskiej i jej działalności na stronie www.helcom.fi