Drukuj

3 grudnia 2015 r. w ATM Studio przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami", w ramach której odbędzie się debata - „ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa" poświęcona roli i znaczeniu informacji o zagrożeniach.

Debata skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK oraz wykorzystujących Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego.

Do udziału w konferencji oraz debacie zapraszamy przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Rządu RP, Sejmu i Senatu, Starostw Powiatowych i Urzędów Miast; Urzędów Marszałkowskich Województw i Urzędów Wojewódzkich. Wśród naszych gości będą również przedstawiciele Biur Planowania Przestrzennego, Biur Planowania Regionalnego, Miejskie Pracownie Urbanistyczne; Komendy Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji oraz Lasów Państwowych, Urzędy Morskie oraz Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych; Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Gościć także będziemy przedstawicieli nauki czołowych polskich uczelni i instytutów naukowych oraz przedstawicieli mediów oraz instytucji finansujących projekt i przedstawicieli konsorcjantów realizujących projekt ISOK - IMGW-PIB, GUGIK, IŁ-PIB, RCB oraz KZGW będącego liderem tego projektu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj