W dniach 23-25 września 2015 roku w miejscowości Lipová-lázně (Republika Czeska) odbyły się 17. Rokowania Pełnomocników Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej ds. współpracy na wodach granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony czeskiej - pan Josef Nistler

W Rokowaniach ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele KZGW, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Gliwicach, oraz IMGW-PIB we Wrocławiu. Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2016 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole, dostępnym w zakładce „Współpraca międzynarodowa".