Rząd RP, podczas wyjazdowego posiedzenia w Szczecinie, zatwierdził umowę między Polską, a Niemcami o wspólnej regulacji Odry granicznej. Podczas spotkania ministrów RP, które odbyło się 13 pażdziernika 2015, w stolicy województwa zachodniopomorskiego, rząd ratyfikował podpisaną już w kwietniu br. umowę o współpracy dot. wód granicznych.

Wynegocjowana, przez zespoły pod kierownictwem Witolda Sumisławskiego, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, umowa zapewni między innymi stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie skutecznej akcji lodołamania oraz odtworzenie i utrzymanie III klasy drogi wodnej na całej długości granicznego odcinka Odry. Realizacja umowy zapewni między innymi ochronę przeciwpowodziową i aktywizację gospodarczą terenów nadodrzańskich, dogodne warunki pracy dla lodołamaczy, a także ponowne otwarcie dla portu szczecińskiego i polskiej żeglugi śródlądowej szlaku transportowego łączącego port w Szczecinie z Dolnym i Górnym Śląskiem. Koszt wykonania przedsięwzięć opisanych w umowie to około 670 mln zł w latach 2015-2028. Negocjacje załącznika do umowy, który zawiera wszystkie, przewidziane do realizacji działania, trwały 10 lat.

Więcej o posiedzeniu rządu na stronie: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/11-dzialan-dla-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.html