Drukuj

Przepływy środowiskowe to zagadnienie ważne, zyskujące coraz większe znaczenie w Unii Europejskiej. Tym pojęciem określa się takie przepływy, które gwarantują korzystne warunki dla siedlisk i gatunków, a w określonych przypadkach uwzględniają dodatkowo szczegółowe potrzeby użytkowników wód. W ramach realizowanego obecnie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej projektu opracowywana jest metoda określania przepływów środowiskowych, której założenia zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji w dniu 4 listopada 2015 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Celem realizowanego od ubiegłego roku projektu pn. „Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych” jest zdefiniowanie i charakterystyka zjawiska jakimi są przepływy środowiskowe oraz ustalenie najskuteczniejszej metody ich szacowania w Polsce, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, dostępność i wiarygodność danych oraz wymagania Komisji Europejskiej w tym zakresie, jak również przeprowadzenie pilotażu w wybranych zlewniach.

Wstępne wyniki pracy zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców na konferencji, która odbędzie się w środę, 4 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane założenia metodyczne przyjęte do realizacji pracy oraz wstępne wyniki i wnioski. Będzie również możliwość zgłaszania uwag przez uczestników. Poniżej znajdą Państwo zaproszenie, agendę spotkania oraz formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 23 października br.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Agenda