Drukuj

Minister Środowiska ogłasza konkurs „Produkt w obiegu”, którego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2017 r.

Do udziału w konkursie zaproszeni są producenci, projektanci, dystrybutorzy, usługodawcy, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatorem ksonkursu jest Minister Środowiska, który przeprowadzenie konkursu powierza Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o.o.

Konkurs ma na celu:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 września 2017 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs składa się z II etapów:

Etap I – weryfikacja i ocena zgłoszeń – nominowanie  produktów do etapu II konkursu.

Etap II – zaprezentowanie nominowanych do II etapu produktów/projektów na wystawie podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, 17-19 października 2017 r., dokonanie oceny Jury.

Laureaci otrzymają dyplomy Ministra Środowiska podczas targów POL-ECO SYSTEM 2017.

 

załączniki:

regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy