Drukuj

Identyfikacja zjawiska suszy, wpływ zmian klimatu na zagrożenie suszą, przeciwdziałanie skutkom suszy – to niektóre z tematów wystąpień ekspertów podczas ogólnopolskiej konferencji „Stop Suszy”, która obyła się 27 września w Warszawie. Spotkanie zorganizował Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w związku z pracami nad planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS). Była to pierwsza ogólnopolska konferencja, podczas której rozważano systemowe rozwiązania problemów związanych ze zjawiskiem suszy.

Celem spotkania była wymiana informacji, koncepcji i doświadczeń, które posłużą opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. W konferencji wzięło udział ponad 110 osób w tym przedstawiciele:  Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju i Finansów, NFOŚiGW, RZGW, WZMiUW, Lasów Państwowych, urzędów wojewódzkich, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.

Konferencja odbyła się w ramach działań informacyjno-promocyjnych towarzyszących projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanemu ze środków Funduszu Spójności.

Więcej o konferencji można przeczytać na stronie: www.stopsuszy.pl

Daniel Kociołek

Rzecznik prasowy KZGW

Fot. KZGW