Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA zbuduje dla RZGW w Gdańsku cztery lodołamacze. Umowę w tej sprawie podpisano w piątek 29 września w siedzibie RZGW w Gdańsku. Jej wartość wynosi 70 mln zł. Stocznię Gryfia reprezentowali członkowie zarządu Mariusz Ronewicz i Jarosław Borek, a RZGW Gdańsk, dyrektor Stanisław Otremba.

Zawarcie tej umowy kończy proces wyłonienia wykonawcy, zapoczątkowany podpisaniem w lutym br. umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku”. Stocznia Gryfia w ramach umowy zbuduje cztery jednostki przeznaczone do pracy na Dolnej Wiśle. Będą to trzy lodołamacze liniowe i jeden czołowy.

Wykonawca zobowiązany jest do:

  • zaprojektowania, wybudowania i wyposażenia, jako jednostek prototypowych, jednego lodołamacza czołowego i jednego lodołamacza liniowego;
  • po próbach jednostek prototypowych w sezonie zimowym, zaktualizowania dokumentacji projektowej;
  • wybudowania i wyposażenia dwóch kolejnych lodołamaczy liniowych – jako jednostek seryjnych;
  • zabezpieczenia niezbędnej infrastruktury dla obsługi lodołamaczy w celu sprawnego prowadzenia akcji lodołamania.

 Wartość umowy to 70 mln zł. Dofinansowanie projektu przez Unię Europejską wynosi 85 proc. Środki dofinansowania pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .Termin ukończenia prac mija w listopadzie 2021 r.

Lodołamacze pełnia kluczową rolę w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Regionu Dolnej Wisły. Zapobiegają zimą, a szczególnie wczesną wiosną, powstawaniu zatorów lodowych, które są przyczyną najgroźniejszej formy powodzi – powodzi zatorowej.

 Źródło: RZGW Gdańsk

Fot. RZGW Gdańsk