Drukuj

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Gajda,  wręczył pięciu pracownikom RZGW w Gdańsku odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". 

Uroczystość odbyła się 2 października w siedzibie RZGW w Gdańsku. Wyróżnieni pracownicy wykazali się szczególnym zaangażowaniem podczas likwidacji zatorów powstałych na rzece Brdzie, Zbrzycy i Wdzie, po nawałnicy z nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Pan Minister podziękował odznaczonym za poświecenie i ofiarność przy usuwaniu skutków burzy oraz wskazał na istotną rolę służb odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w utrzymaniu bezpieczeństwa i ochronie środowiska.

Odznaki otrzymali:

  1. Pani Maria Ossowska – kierownik Nadzoru Wodnego Mylof
  2. Pan Daniel Wiecki – konserwator budowli i urządzeń wodnych
  3. Pan Andrzej Orent – konserwator budowli i urządzeń wodnych
  4. Pan Andrzej Osowski – konserwator budowli i urządzeń wodnych
  5. Pan Leszek Serzysko – konserwator budowli i urządzeń wodnych

Po ceremonii odznaczenia Pan Minister wziął udział w krótkim spotkaniu z pracownikami RZGW w Gdańsku. W czasie spotkania omówiono zmiany w funkcjonowaniu gospodarki wodnej po powstaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

 Źródło: RZGW Gdańsk

Fot. RZGW Gdańsk